•  خانه
 •  پرتال کاربران
 •  مدیریت دامنه
 •  قوانین
 •  انجمن
 •  پنل پیامک
ایمیل
رمزعبور
 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال پیامک گروهی
 • ارسال زمان بندی شده
 • ارسال منطقه ای ، کشوری
 • ارسال هدفمند مشاغل
 • ارسال تدریجی
 • ارسال سن و جنسیت
 • ارسال انبوه
 • ارسال دکل مخابرات ( BTS)
 • ارسال پیام صوتی - متنی
 • خدمات ارزش افزوده (VAS)
 • ارسال هوشمند
 • ارسال هوشمند زماندار
 • ارسال متناظر
 • ارسال متناظر زماندار
 • ارسال پاسخ زماندار
 • ارسال یاداور زمان دار
 • پیامک سر رسید
 • ماژول حذف از لیست
 • منشی هوشمند
 • پیامک اعتباری
 • یامک نیازمندی
 • ارسال پیامک فلش
 • ارسال از موبایل
 • گزارش ارسال و دریافت
 • دفترچه تلفن
 • افزایش اعتبار مخاطبین دفترچه تلفن
 • اضافه به لیست خودکار
 • پیامک مناسبت ها
 • نظرسنجی و قرعه کشی
 • آزمون
 • کد خوان
 • کد دهی
 • شماره دهی
 • امتیاز دهی
 • مسابقه پیامکی پیشرفته
 • زیر کاربران
 • منشی پیامک
 • انتقال پیامک
 • ایمیل پیامک
 • لیست سیاه
 • تحلیلگر و فیلتر پیامک
 • انتقال ترافیک دریافت به URL
 • تولید محتوا-پیامک اسپانسری
 • ارائه API (وب سرویس)
 • آزمایشگاه پیامک
 • کنترل سامانه از راه دور
 • سامانه همراه
 • پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها
 • راهنمای سامانه
 • درج متون سریع
 • تراکنش های مالی
 • شارژ الکترونیک
 • پیامک بین المللی
 • تنظیمات سامانه
 • قابلیت درج لوگو و دامنه اختصاصی
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • ماژول ختم قران
 • خط اختصاصی 1000(14 رقمی)
 • خط اختصاصی 2000 ( 12 رقمی )
 • خط اختصاصی 3000(14 رقمی)
 • خط اختصاصی 5000(14 رقمی)
 • انتخاب خطوط اختصاصی هدیه
 • خط اختصاصی ثابت هدیه
 • 3 خط عمومی هدیه برای ارسال انبوه
 • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • قیمت ( 45000 تومان )
 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال پیامک گروهی
 • ارسال زمان بندی شده
 • ارسال منطقه ای ، کشوری
 • ارسال هدفمند مشاغل
 • ارسال تدریجی
 • ارسال سن و جنسیت
 • ارسال انبوه
 • ارسال دکل مخابرات ( BTS)
 • ارسال پیام صوتی - متنی
 • خدمات ارزش افزوده (VAS)
 • ارسال هوشمند
 • ارسال هوشمند زماندار
 • ارسال متناظر
 • ارسال متناظر زماندار
 • ارسال پاسخ زماندار
 • ارسال یاداور زمان دار
 • پیامک سر رسید
 • ماژول حذف از لیست
 • منشی هوشمند
 • پیامک اعتباری
 • یامک نیازمندی
 • ارسال پیامک فلش
 • ارسال از موبایل
 • گزارش ارسال و دریافت
 • دفترچه تلفن
 • افزایش اعتبار مخاطبین دفترچه تلفن
 • اضافه به لیست خودکار
 • پیامک مناسبت ها
 • نظرسنجی و قرعه کشی
 • آزمون
 • کد خوان
 • کد دهی
 • شماره دهی
 • امتیاز دهی
 • مسابقه پیامکی پیشرفته
 • زیر کاربران
 • منشی پیامک
 • انتقال پیامک
 • ایمیل پیامک
 • لیست سیاه
 • تحلیلگر و فیلتر پیامک
 • انتقال ترافیک دریافت به URL
 • تولید محتوا-پیامک اسپانسری
 • ارائه API (وب سرویس)
 • آزمایشگاه سامانه
 • کنترل سامانه از راه دور
 • سامانه همراه
 • پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها
 • راهنمای سامانه
 • درج متون سریع
 • تراکنش های مالی
 • شارژ الکترونیک
 • پیامک بین المللی
 • تنظیمات سامانه
 • قابلیت درج لوگو و دامنه اختصاصی
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • ماژول ختم قران
 • خط اختصاصی 1000(14 رقمی)
 • خط اختصاصی 2000 ( 12 رقمی )
 • خط اختصاصی 3000(14 رقمی)
 • خط اختصاصی 5000(14 رقمی)
 • انتخاب خطوط اختصاصی هدیه
 • خط اختصاصی ثابت هدیه
 • 3 خط عمومی هدیه برای ارسال انبوه
 • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • قیمت ( 100000 هزار تومان )
 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال پیامک گروهی
 • ارسال زمان بندی شده
 • ارسال منطقه ای ، کشوری
 • ارسال هدفمند مشاغل
 • ارسال تدریجی
 • ارسال سن و جنسیت
 • ارسال انبوه
 • ارسال دکل مخابرات ( BTS)
 • ارسال پیام صوتی - متنی
 • خدمات ارزش افزوده (VAS)
 • ارسال هوشمند
 • ارسال هوشمند زماندار
 • ارسال متناظر
 • ارسال متناظر زماندار
 • ارسال پاسخ زماندار
 • ارسال یاداور زمان دار
 • پیامک سر رسید
 • ماژول حذف از لیست
 • منشی هوشمند
 • پیامک اعتباری
 • یامک نیازمندی
 • ارسال پیامک فلش
 • ارسال از موبایل
 • گزارش ارسال و دریافت
 • دفترچه تلفن
 • افزایش اعتبار مخاطبین دفترچه تلفن
 • اضافه به لیست خودکار
 • پیامک مناسبت ها
 • نظرسنجی و قرعه کشی
 • آزمون
 • کد خوان
 • کد دهی
 • شماره دهی
 • امتیاز دهی
 • مسابقه پیامکی پیشرفته
 • زیر کاربران
 • منشی پیامک
 • انتقال پیامک
 • ایمیل پیامک
 • لیست سیاه
 • تحلیلگر و فیلتر پیامک
 • انتقال ترافیک دریافت به URL
 • تولید محتوا-پیامک اسپانسری
 • ارائه API (وب سرویس)
 • آزمایشگاه پیامک : - اتصال سامانه به نرم افزار Outlook - ابزارک ویندوز 7 جهت ارسال پیامک
 • کنترل سامانه از راه دور
 • سامانه همراه
 • پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها
 • راهنمای سامانه
 • درج متون سریع
 • تراکنش های مالی
 • شارژ الکترونیک
 • پیامک بین المللی
 • تنظیمات سامانه
 • قابلیت درج لوگو و دامنه اختصاصی
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • ماژول ختم قران
 • خط اختصاصی 1000(14 رقمی)
 • خط اختصاصی 2000 ( 12 رقمی )
 • خط اختصاصی 3000(14 رقمی)
 • خط اختصاصی 5000(14 رقمی)
 • انتخاب خطوط اختصاصی هدیه
 • خط اختصاصی ثابت هدیه
 • 3 خط عمومی هدیه برای ارسال انبوه
 • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • قیمت ( 150000 تومان )
 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال پیامک گروهی
 • ارسال زمان بندی شده
 • ارسال منطقه ای ، کشوری
 • ارسال هدفمند مشاغل
 • ارسال تدریجی
 • ارسال سن و جنسیت
 • ارسال انبوه
 • ارسال دکل مخابرات ( BTS)
 • ارسال پیام صوتی - متنی
 • خدمات ارزش افزوده (VAS)
 • ارسال هوشمند
 • ارسال هوشمند زماندار
 • ارسال متناظر
 • ارسال متناظر زماندار
 • ارسال پاسخ زماندار
 • ارسال یاداور زمان دار
 • پیامک سر رسید
 • ماژول حذف از لیست
 • منشی هوشمند
 • پیامک اعتباری
 • یامک نیازمندی
 • ارسال پیامک فلش
 • ارسال از موبایل
 • گزارش ارسال و دریافت
 • دفترچه تلفن
 • افزایش اعتبار مخاطبین دفترچه تلفن
 • اضافه به لیست خودکار
 • پیامک مناسبت ها
 • نظرسنجی و قرعه کشی
 • آزمون
 • کد خوان
 • کد دهی
 • شماره دهی
 • امتیاز دهی
 • مسابقه پیامکی پیشرفته
 • زیر کاربران
 • منشی پیامک
 • انتقال پیامک
 • ایمیل پیامک
 • لیست سیاه
 • تحلیلگر و فیلتر پیامک
 • انتقال ترافیک دریافت به URL
 • تولید محتوا-پیامک اسپانسری
 • ارائه API (وب سرویس)
 • آزمایشگاه پیامک : - اتصال سامانه به نرم افزار Outlook - ابزارک ویندوز 7 جهت ارسال پیامک
 • کنترل سامانه از راه دور
 • سامانه همراه
 • پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها
 • راهنمای سامانه
 • درج متون سریع
 • تراکنش های مالی
 • شارژ الکترونیک
 • پیامک بین المللی
 • تنظیمات سامانه
 • قابلیت درج لوگو و دامنه اختصاصی
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • ماژول ختم قران
 • خط اختصاصی 1000(14 رقمی)
 • خط اختصاصی 2000 ( 12 رقمی )
 • خط اختصاصی 3000(14 رقمی)
 • خط اختصاصی 5000(14 رقمی)
 • انتخاب خطوط اختصاصی هدیه
 • خط اختصاصی ثابت هدیه
 • 3 خط عمومی هدیه برای ارسال انبوه
 • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • قیمت ( 250000 تومان )